Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
BEZPŁATNY KURS DLA MAZOWIECKIEJ POLICJI I termin: dwa zjazdy 22-24.02, 1-3. 03.2019r II termin: trzy zjazdy 25-26.02, 4-5.03, 11-12. 03.2019r
Warszawa

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody