Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd (on-line) 28-30.05.2021r. II zjazd (stacjonarny) 4-6.06.2021r. (3 wolne miejsca)
Lublin

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody