PRZEPISY dotyczące RECERTYFIKOWANIA KPP po pandemii.

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

OD DNIA 01.07.2023r. ZOSTAŁ ODWOŁANY STAN PANDEMII NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Podstawą prawną wprowadzającą zmiany wymuszone obostrzeniami w okresie pandemii Covid-19 jest art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba: 2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu; 
"Istotą przedmiotowego przepisu umożliwienie ratownikom udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu, pomimo utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, we wskazanym wyżej okresie."
Źródło: Pismo MZ znak; ROR.528.1.38.2020.TM