KURS ROZSZERZONY PIERWSZEJ POMOCYObejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy.  Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy,
z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych. Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Od uczestników Kursu Rozszerzonego nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Kursu Podstawowego.

 


Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia

Kurs indywidualny –  260 zł / osoba
Kurs w grupach do 10 osób –  180 zł / osoba
Kurs w grupach powyżej 10 osób –  130 zł / osoba
 

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Szkolenia, które prowadzimy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, dlatego prosimy o ubranie się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów.
 2. Część z ćwiczeń kursanci wykonują na sobie nawzajem.
 3. Podczas pozoracji ratowniczych istnieje ryzyko ubrudzenia się środkami do charakteryzacji urazów.
 4. Podczas szkoleń oferowanych w naszej siedzibie zapewniamy herbatę oraz kawę.
 5. Po odbyciu SZKOLENIA uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności z wypisaną tematyką jakie szkolenie obejmowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 6. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń podczas szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
WYKŁADY:

 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych – przypomnienie
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
 • Zasady bezpiecznego stosowania AED
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii niemowlęcia oraz dziecka
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych,
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych
 • Urazy komunikacyjne: głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udar cieplny, udar słoneczny
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: tlenkiem węgla, środkami chemicznymi, lekami
 • Nagłe zachorowania
 • Podtopienia
 • Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
 • Postępowanie w zdarzeniach masowych
 • Standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych

ĆWICZENIA:

 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Użycie defibrylatora AED
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli, dzieci, noworodki)
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamańKurs pierwszej pomocy może odbywać się
w miejscu wyznaczonym przez klienta !!!