KURS DLA NAUCZYCIELI - do EDB

Oferowany przez naszą firmę kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009r.
w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie jest realizowane na podstawie przyjętego ramowego planu określającego zakres wiedzy i umiejętności, jaki nasi kursanci posiądą w trakcie trwania kursu.

Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych
i praktycznych i trwa 30h dydaktycznych.

Kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Kursant, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ważne przez 5 lat od dnia egzaminu.

 

CENA:

grupa do 5 osób -  500zł/ osobę
  grupa do 10 osób -  450zł/ osobę
  grupa do 15 osób -  380zł/ osobę

grupa do 20 osób - 300zł/ osobę

 Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł)

Numer konta :
Alior Bank:  10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"Green Way" Subik Sylwia
Spółdzielcza 6/61

23-200 Kraśnik
NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080
 
Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
(np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......)


Program kursu obejmuje:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
     oraz
poszkodowanego
3. Wezwanie pomocy
4. Zadławienia
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Zatrucia
7. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
8. Urazy
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych
      i opatrywanie ran
10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości
       oraz zwichnięć
11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego

Miejsce Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Termin 28.02-01.03.2020r EGZAMIN 08.03.2020r 01-03.05.2020r EGZAMIN 10.05.2020r 19-21.06.2020r EGZAMIN 28.06.2020r
Zapisz się Zapisz się Zapisz się