KURS DLA NAUCZYCIELI - do EDB

Oferowany przez naszą firmę kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009r.
w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie jest realizowane na podstawie przyjętego ramowego planu określającego zakres wiedzy i umiejętności, jaki nasi kursanci posiądą w trakcie trwania kursu.

Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych
i praktycznych i trwa 30h dydaktycznych.

Kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Kursant, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie ważne przez 5 lat od dnia egzaminu.

 

CENA:

grupa do 5 osób -  500zł/ osobę
  grupa do 10 osób -  450zł/ osobę
  grupa do 15 osób -  380zł/ osobę

grupa do 20 osób - 300zł/ osobę

 Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł)

Numer konta :
Alior Bank:  26249000050000453099554303

POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY
 Subik Sylwia

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080


Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
(np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......)


Program kursu obejmuje:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
     oraz
poszkodowanego
3. Wezwanie pomocy
4. Zadławienia
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Zatrucia
7. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
8. Urazy
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych
      i opatrywanie ran
10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości
       oraz zwichnięć
11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego

Miejsce Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5) Rzeszów (ul. Piłsudskiego 31) Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5) Rzeszów (ul. Piłsudskiego 31) Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5)
Termin 28-30.06.2024r. EGZAMIN: 7.07.2024r. 12-14.07.2024r. EGZAMIN: 21.07.2024r. 2-4.08.2024r.EGZAMIN: 11.08.2024r. 23-25.08.2024r. EGZAMIN: 1.09.2024r. 13-15.09.2024r. EGZAMIN: 22.09.2024r.
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się