KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

 
 
Oferowany przez GREEN WAY- Placówkę Kształcenia Ustawicznego-
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest  zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego
pozwalającym na uzyskanie tytułu „Ratownika" w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego
i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. 

 
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku  do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia.
Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.
 

 

Szkolenie skierowane jest do:

  • PSP - Państwowa Straż Pożarna
  • OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
  • WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Policji
  • Wojska Polskiego
  • Straży Miejskiej
  • innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie

Warunki uczestnictwa:

1. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jest ich członkiem - punkt uchylony w Ustawie z dn.10 maja 2018r. o zmianie ustawy o PRM.  (Dz.U. 2018 poz. 1115)                                                          

2. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Program kursu obejmuje:
• Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne
• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,badanie wstępne oraz szczegółowe, poszkodowany nieprzytomny
• Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji automatycznej i półautomatycznej
• Wstrząs,drgawki, cukrzyca, ostry zespół wieńcowy, udar mózgowy, zatrucia,podtopienie
• Urazy mechaniczne klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn, krwotoki,
• Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
• Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniu masowym i mnogim, segregacja wstępna
• Ewakuacja ze strefy zagrożenia
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy- sytuacje pozorowane
• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Cena 1000zł

 

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Kursant po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz staje się pełnoprawnym Ratownikiem


                                                                                  

Miejsce Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5) Rzeszów (ul. Piłsudskiego 31) Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5) Rzeszów (ul. Piłsudskiego 31) Lublin (MSZ ul. Jaczewskiego 5)
Termin I zjazd 28-30.06.2024r. II zjazd 5-7.07.2024r (2 miejsca wolne) I zjazd 12-14.07.2024r.
II zjazd 19-21.07.2024r. (3 miejsca wolne)
I zjazd 2-4.08.2024r. II zjazd 9-11.08.2024r (5 miejsc wolnych) I zjazd 23-25.08.2024r.
II zjazd 30.08 - 01.09.2024r. (5 miejsc wolnych)
I zjazd 13-15.09.2024r.
II zjazd 20-22.09.2024r. (5 miejsc wolnych)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się


Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

 

Zdobędziesz umiejętności ratownicze na międzynarodowym poziomie!