KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

 
 
Oferowany przez GREEN WAY- Placówkę Kształcenia Ustawicznego-
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest  zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego
pozwalającym na uzyskanie tytułu „Ratownika" w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego
i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. 

 
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku  do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia.
Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.
 

 

Szkolenie skierowane jest do:

  • PSP - Państwowa Straż Pożarna
  • OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
  • WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Policji
  • Wojska Polskiego
  • Straży Miejskiej
  • innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie

Warunki uczestnictwa:

1. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jest ich członkiem - punkt uchylony w Ustawie z dn.10 maja 2018r. o zmianie ustawy o PRM.  (Dz.U. 2018 poz. 1115)                                                          

2. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Program kursu obejmuje:
• Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne
• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,badanie wstępne oraz szczegółowe, poszkodowany nieprzytomny
• Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji automatycznej i półautomatycznej
• Wstrząs,drgawki, cukrzyca, ostry zespół wieńcowy, udar mózgowy, zatrucia,podtopienie
• Urazy mechaniczne klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn, krwotoki,
• Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
• Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniu masowym i mnogim, segregacja wstępna
• Ewakuacja ze strefy zagrożenia
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy- sytuacje pozorowane
• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Cena 800zł
RABAT  dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
 

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Kursant po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz staje się pełnoprawnym Ratownikiem

UWAGA: WARUNKIEM ODBYCIA SIĘ WSZYSTKICH KURSÓW JEST STABILNA SYTUACJA ZWIĄZANA ZE STANEM EPIDEMICZNYM W KRAJU.
NASZE I PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS PRIORYTETEM.
DECYZJĘ O ROZPOCZĘCIU KURSU PODEJMUJEMY NA TYDZIEŃ PRZED PODANYM TERMINEM.
                                                                                  

Miejsce Rzeszów 2023r. Rzeszów 2023r. Rzeszów 2023r.
Termin I zjazd 13-15.01.2023r.
II zjazd 20-22.01.2023r (5 miejsc wolnych)
I zjazd 24-26.02.2023r.
II zjazd 3-5.03.2023r (7 miejsc wolnych)
I zjazd 14-16.04.2023r.
II zjazd 21-23.04.2023r (5 miejsc wolnych)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się


Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

 

Zdobędziesz umiejętności ratownicze na międzynarodowym poziomie!