DLA FIRM I INSTYTUCJI

 

Oferujemy profesjonalne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa dla pracowników małych i dużych firm, zakładów przemysłowych, instytucji państwowych, oświaty oraz placówek ochrony zdrowia
 
W ciągu 10 godzin dydaktycznych omawiane są główne tematy związane z BLS,
czyli podstawowymi zabiegami ratującymi życie u dorosłych.
Celem szkolenia z pierwszej pomocy jest prawidłowe rozpoznanie, sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia
oraz opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

 

CENA: 

Kurs indywidualny - 240 zł
Kurs w grupach do 5 osób - 200 zł/osoba

 

 

 

 
Kurs w grupach powyżej 5 osób - 180zł/osoba
Kurs w grupach powyżej 10 osób - 160 zł/osoba

 

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Szkolenia, które prowadzimy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, dlatego prosimy o ubranie się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów.
 2. Część z ćwiczeń kursanci wykonują na sobie nawzajem.
 3. Podczas pozoracji ratowniczych istnieje ryzyko ubrudzenia się środkami do charakteryzacji urazów.
 4. Podczas szkoleń oferowanych w naszej siedzibie zapewniamy herbatę oraz kawę.
 5. Po ukończeniu SZKOLENIA uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności z wypisaną tematyką jakie szkolenie obejmowało zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 6. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń podczas szkolenia

 

Program obejmuje :
tematykę z zakresu podstawowej pierwszej pomocy
+ zagadnienia dotyczące  pierwszej pomocy w zależności od specyfiki zakładu pracy

 

Zagadnienia podstawowej pierwszej pomocy:

 • Motywacja do czynności ratowniczych,
 • Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Łańcuch ratunkowy, "złota godzina",
 • Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 • Ocena stanu poszkodowanego,
 • Omdlenie,
 • Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 • Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci,
 • Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia,
 • Rany i krwotoki,
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, napad drgawek,
 • Urazy głowy, kręgosłupa,
 • Urazy kończyn (złamania, zwichnięcia, skręcenia),
 • Oparzenia termiczne i chemiczne,
 • Zatrucie tlenkiem węgla,
 • Apteczka pierwszej pomocy.

Zagadnienia dodatkowe m.in.:

 • upadki z wysokości (np.firmy budowlane)
 • rany postrzałowe i rany kłute (np.agencje ochrony osób i mienia)
 • amputacje urazowe i zmiażdzenia (np.stolarnie)
 • porażenia prądem (np.zakłady energetyczne)
 • urazy i kontuzje sportowe (np.trenerzy, instruktorzy)
 • urazy kręgosłupa szyjnego i podtopienia (np.pracownicy basenów)


Kurs pierwszej pomocy może odbywać się na terenie zakładu pracy, firmy czy instytucji !!!