KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak udzielać  pierwszej pomocy chorym lub rannym ,
jak być bezpiecznym i co należy robić w razie wypadku
Szkolenia dopasowane są do wieku i liczebności uczestników tak, aby każdy miał możliwość odbycia maksymalnie wielu ćwiczeń. Zajęcia są pełne emocji, zaangażowania, humoru i profesjonalizmu, co pozwala  na lepsze przyswojenie wiedzy.


Dzieci wbrew pozorom, mogą uratować życie poprzez proste działania.

Uczestnicy szkolenia ćwiczą poszczególne kroki postępowania jakie należy postąpić podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu. 

Przygotowane przez naszą kadrę ratowników scenariusze  pomagają dzieciom utrwalić wiedzę,
opanować strach i dać im pewność siebie.

Zakres materiału i forma przekazu dostosowana jest do wieku uczestników.

 

Termin cena oraz miejsce szkolenia do ustalenia z Zamawiającym.

 

W ramach ceny:
- zajęcia ćwiczeniowe i seminaria
- do dyspozycji każdej grupy instruktor pierwszej pomocy,
- zabezpieczenie sprzętem dydaktycznym,
- wykorzystanie najnowszej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej,
- materiały szkoleniowe uzależnione są od wieku uczestników szkolenia
- dyplom/ zaświadczenie dla każdego uczestnika o ukończeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy

 

Tematyka szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej:
1) Podstawowe zasady w działaniach ratowniczych i motywacja do udzielania pierwszej pomocy
2) Omówienie numerów alarmowych
3) Zasady wzywania pomocy specjalistycznej
4) Sprawdzanie stanu świadomości
5) Udrażnianie dróg oddechowych
6) Sprawdzenie czynności życiowych
5) Resuscytacja krążeniowo -oddechowa u osoby dorosłej
6) Krwotok z nosa
7) Zaopatrywanie ran, krwawień, złamań, zwichnięć
8) Omdlenie, zesłabniecie
9) Pozycja boczna
10) Zadławienia
11) Oparzenia
12)Postępowanie w napadzie drgawek

 

 

Tematyka i sposób prowadzenia szkolenia jest przystosowany do grupy wiekowej dzieci i młodzieży!!!

 

Udzielenie Pierwszej Pomocy daje szansę na przeżycie.