RECERTYFIKACJA KPP - KURS PRZYPOMINAJĄCY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

 


Program kursu przypominającego (recertyfikacji) KPP
w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń i symulacji.


Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP
oraz przygotowuje do zdania egzaminu.

UWAGA

W związku ze zmianami z dn. 03.12.2019 r. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w § 4 ust.2 pkt 2 , dotyczącymi czasu ważności Egzaminu KPP, należy pamiętać , że możliwość przystąpienia do Recertyfikacji i związanego z nią Egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przysługuje ratownikowi w  okresie 3 miesięcy przed wygaśnięciem ważności Zaświadczenia. W przeciwnym razie osoba, której Zaświadczenie utraciło ważność będzie musiała odbyć pełny kurs KPP.

UWAGA!
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RECERTYFIKACJI W OKRESIE PANDEMII - zobacz AKTUALNOŚCI na stronie głównej.

Cena: 300 zł
Obejmuje udział w 16h zajęciach przypominających, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.


Na egzamin proszę zabrać zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu KPP 
w pełnym wymiarze godzin!

Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł)

Numer konta :
Alior Bank:  26249000050000453099554303

POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY
 Subik Sylwia

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080


 
Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
(np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......) 

Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy
o kontakt telefoniczny.

Miejsce Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Termin 5-6. 03.2022r. 9-10. 04.2022r. 7-8. 05.2022r.
Zapisz się Zapisz się Zapisz się