RECERTYFIKACJA KPP - KURS PRZYPOMINAJĄCY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

 


Program kursu przypominającego (recertyfikacji) KPP
w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń i symulacji.


Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP
oraz przygotowuje do zdania egzaminu.

UWAGA

W związku ze zmianami z dn. 03.12.2019 r. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w § 4 ust.2 pkt 2 , dotyczącymi czasu ważności Egzaminu KPP, należy pamiętać , że możliwość przystąpienia do Recertyfikacji i związanego z nią Egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przysługuje ratownikowi w  okresie 3 miesięcy przed wygaśnięciem ważności Zaświadczenia. W przeciwnym razie osoba, której Zaświadczenie utraciło ważność będzie musiała odbyć pełny kurs KPP.

UWAGA!
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RECERTYFIKACJI W OKRESIE PANDEMII - zobacz AKTUALNOŚCI na stronie głównej.

Cena: 300 zł
Obejmuje udział w 16h zajęciach przypominających, egzamin oraz wydanie zaświadczenia.


Po otrzymaniu maila zwrotnego prosimy przesłać w wiadomości zwrotnej zdjęcie lub skan Zaświadczenia, które będzie podlegało recertyfikacji

Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł)

Numer konta :
Alior Bank:  26249000050000453099554303

POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY
 Subik Sylwia

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080


 
Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
(np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......) 

Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy
o kontakt telefoniczny.

Miejsce Tarnobrzeg Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Termin Egzamin 12.06.2022r Zajęcia przypominające (nieobowiązkowe) 11.06.2022r. EGZAMIN 03.07.2022r.
Zajęcia przypominające (nieobowiązkowe) 02.07.2022r.
EGZAMIN 14.08.2022r.
Zajęcia przypominające (nieobowiązkowe) 13.08.2022r.
EGZAMIN 18.09.2022r.
Zajęcia przypominające (nieobowiązkowe) 17.09.2022r.
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się