KURS PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

Szkolenie zgodne z obowiązującymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji.


Obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu
w stanie zagrożenia życia

i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

 
Celem szkolenia jest:
zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach
w życiu codziennym oraz w pracy,
prawidłowego prowadzenia resuscytacji,
postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych.
Poznanie zasad bezpieczeństwa.


Szkolenie obejmuje: 8h dydaktycznych


CENY:
Kurs indywidualny - 180 zł / osoba
Kurs do pięciu osób -130 zł/ osoba
Kurs w grupach powyżej pięciu osób - 100 zł / osoba
Kurs w grupach powyżej dziesięciu osób – 80 zł / osoba


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych,
 2. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 3. Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 4. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
 5. Elementy anatomii i fizjologii człowieka,
 6. Łańcuch ratunkowy, "złota godzina",
 7. Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
 8. Ocena stanu poszkodowanego,
 9. Omdlenie,
 10. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 11. Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
 12. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych,
 13. Rany i krwotoki,
 14. Nagłe zachorowania:, cukrzyca, napad drgawek,
 15. Urazy głowy i kręgosłupa
 16. Urazy kończyn (złamania),
 17. Apteczka pierwszej pomocy.

ĆWICZENIA:

 1. Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Tamowanie krwotoków
 4. Pozycja przeciwwstrząsowa
 5. Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 6. Postępowanie przy zakrztuszeniu
 7. Wykonywanie opatrunków
 8. Unieruchamianie złamań

[TABELA]

Forma kursu oraz sposób przekazywania wiedzy jest przystępny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Szkolenia, które prowadzimy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, dlatego prosimy o ubranie się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów.
 2. Część z ćwiczeń kursanci wykonują na sobie nawzajem.
 3. Podczas pozoracji ratowniczych istnieje ryzyko ubrudzenia się środkami do charakteryzacji urazów.
 4. Podczas szkoleń oferowanych w naszej siedzibie zapewniamy herbatę oraz kawę.
 5. Po przeszkoleniu SZKOLENIA uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności z wypisaną tematyką jakie szkolenie obejmowało zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 6. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń podczas szkolenia

Kurs pierwszej pomocy możemy zorganizować w miejscu wyznaczonym przez klienta.