KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY

 Oferowany przez firmę Green Way kurs instruktora pierwszej pomocy jest kursem nadającym uprawnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy.

Szkolenie organizowane jest na podstawie
§ 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186).

Kurs bazuje na podstawie aktualnych  wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Osoba która ukończyła kurs i zaliczyła egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo uprawniające do samodzielnego przeprowadzania szkoleń
z zakresu pierwszej pomocy.
 

Program kursu obejmuje:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzeniaoraz poszkodowanego
3. Skuteczne sposoby wzywania pomocy
4. Zadławienia ( dorośli i dzieci)
5. Poszkodowany nieprzytomny, pozycja boczna bezpieczna
6. Zatrucia
7.  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli i dzieci)
8. Urazy
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego : drgawki, zawał m. sercowego, porażenie prądem elektrycznym
14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
16. Metodyka nauczania - zarys

17. Zasady bezpiecznego wykorzystania defibrylatora AED
18. Apteczka pierwszej pomocy

 

Czas trwania15h dydaktycznych
zajęcia teoretyczne i praktyczne

Cena: 880zł
w cenie egzamin, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia

 

Miejsce Lublin Rzeszów Lublin
Termin 3-4.08.2024r. 24-25.08.2024r. 14-15.09.2024r.
Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł)

Numer konta :
Alior Bank:  26249000050000453099554303

POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY
 Subik Sylwia

Al.Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080


Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: " imię, nazwisko,
rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość"
(np. Jan Kowalski-kurs.........w terminie .......)

 


Szkolenie możemy przeprowadzić w dowolnym miejscu
i terminie wyznaczonym przez klienta.