Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd: 31.07 - 02.08.2020r. II zjazd 7- 9.08.2020r.(3 wolne miejsca)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody