Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd 11-13.09.2020r. II zjazd 18 - 20.09.2020r.(5 wolnych miejsc)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody