Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd (on-line) 26-28.02.2021r. II zjazd (stacjonarny) 5-7.03.2021r. (Brak wolnych miejsc)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody