Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd (on-line) 9 -11.04.2021r. II zjazd (stacjonarny) 16 -18.04.2021r. (2 wolne miejsca)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody