Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd (on-line) 11-13.06.2021r. II zjazd (stacjonarny) 18-20.06.2021r. (3 wolne miejsca)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Wymagane zgody