Karta zgłoszeniowa

Kurs

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
I zjazd 25-27.11.2022r. II zjazd 2 - 4.12.2022r (1 miejsce wolne)
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Faktura

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Wymagane zgody