Karta zgłoszeniowa

Kurs

RECERTYFIKACJA KPP - KURS PRZYPOMINAJĄCY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
EGZAMIN 14.08.2022r. Zajęcia przypominające (nieobowiązkowe) 13.08.2022r.
Rzeszów

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Faktura

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Wymagane zgody